Velopasākumu kalendārs
Jums ir iespēja Veloriga.lv veidoto velopasākumu kalendāru ievietot arī savā mājaslapā.
Izvēloties vēlamo kalendāra izmēru un krāsu, iegūsiet atbilstošu embed kodu.
Platā versija (lapas centram) | Šaurā versija (lapas sāniem)
Veloriga.lv